Home Oprichting Bestuur Training Activiteiten Nieuws Foto's Kalender Gastenboek Overige

Disclaimer  

 
De teksten, foto's, logo's, lay-out en andere items van deze site behoren tot judoverenigingclinge.com of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de webmaster en of bestuursleden de aangeboden informatie te reproduceren, te wijzigen of te verkopen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 Juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

De informatie die via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. JudoverenigingClinge.com staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie.
De webmaster en bestuursleden behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van judoverenigingclinge.com.
Rechtstreeks extern linken (hotlinken) is verboden.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het plaatsen van links op judoverenigingclinge.com houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

© Copyright 2005  www.JudoverenigingClinge.com                     Disclaimer  Sitemap