Home Oprichting Bestuur Training Activiteiten Nieuws Foto's Kalender Gastenboek Overige

 Judoclub Clinge naar rechter om subsidie te houden                                                                                         Nieuws

Judoclub Clinge naar rechter om subsidie te houden

CLINGE - Judovereniging Clinge stapt naar de rechter om haar gemeentelijke subsidie veilig te stellen. Het bestuurd van JV Clinge is woest op de gemeente Hulst; het vindt dat Hulst bij de verdeling van subsidie met twee maten meet.

In het nieuwe subsidiebeleidsplan van Hulst ontvangen verenigingen alleen subsidie voor leden die zijn aangesloten bij een overkoepelende bond. JV Clinge is hier de dupe van, omdat slechts tien procent van de leden is aangesloten bij de Nederlandse Judobond. De overige leden, bijna allemaal kinderen, hebben geen lidmaatschap van de bond omdat zij slechts aan judo doen voor de lol en niet mee willen doen aan wedstrijden. Door het nieuwe subsidiebeleidsplan gaat JV Clinge er zo'n achthonderd euro per jaar op achteruit.
Het bestuurd van JV Clinge is woest op de gemeente, die zich volgens hem bezighoudt met krom beleid. Twee andere verenigingen die evenmin aangesloten zijn bij een bond, de Clingse hengelaars en Jeugdvisclub de Vogel uit Kloosterzande, krijgen immers wél subsidie. Ze ontvangen niet het volle pond, maar de helft van het subsidiebedrag per jeugdlid. "Wij gunnen deze clubs hun subsidie, maar het doet ons wel zeer. Als JV Clinge zullen we er alles aan doen om het afwijzen van onze subsidie ongedaan te maken", zegt het bestuur.
Tijdens de laatste raadsvergadering diende de PvdA een amendement in om de nieuwe subsidieregels enigszins aan te passen. Alleen Progressief Hulst steunde het wijzigingsvoorstel. De rest van de politici hield zich afzijdig. Volgens het bestuur van de judovereniging ligt aan de houding van de politici die het amendement niet steunden een gekleurd motief ten grondslag. "Sommige raadsleden zijn lid van een vereniging die wel subsidie ontvangt. Ze zijn bang voor een aangepaste regeling, omdat volgend jaar verkiezingen worden gehouden. "
JV Clinge stapt nu naar de rechter. "Hulst wil al onze leden op kosten jagen door hen verplicht lid te laten worden van de Judo Bond Nederland, terwijl dit lidmaatschap voor onze leden geen toegevoegde waarde heeft. Wij zijn bang dat hierdoor ons ledenaantal vermindert, omdat sporten dan financieel niet meer haalbaar is. Door andere clubs wel te subsidiëren voor leden die geen lid zijn van een bond, maakt Hulst zich schuldig aan ongelijke behandeling. Dit pikken we absoluut niet. "

PZC / De Stem : Zaterdag 11 Juni 2005

Zie ook: Judoclub Clinge wint rechtzaak tegen Gemeente Hulst

© Copyright 2005  www.JudoverenigingClinge.com                     Disclaimer  Sitemap