Home Oprichting Bestuur Training Activiteiten Nieuws Foto's Kalender Gastenboek Overige

 Oprichting

Judovereniging Clinge , Opgericht in 1968

In feite is onze vereniging ontstaan uit noodzaak vanwege het ontbreken van een lokaal in Hulst om op een fatsoenlijke manier judo te beoefenen.

De start van het judo in Clinge vindt zijn oorsprong in Hulst waar het een explosieve start meemaakte. De benedenzaal van het oude patronaatsgebouw in Hulst zat in eerste instantie boordevol met enthousiaste leerlingen, die het judo als een wondermiddel zagen tegen aanvallen van buitenaf. Het “nieuwtje” was er al vlug af, een nieuw lokaal naast de Protestantse kerk werd gevonden (later omgedoopt tot de soos “Joy”).

Toen begon het eigenlijke judo van de liefhebbers van deze sport.

Het was erg prettig judoën ondanks de vele handicaps die het lokaal had; zoals vocht, geen douchegelegenheid, lekkages, koude (soms zo koud dat het enkele malen voorgekomen is dat er ijs op de mat lag). Maar het enthousiasme was er: 3 tot 5 keer trainen per week was de basis van de liefde voor het judo en de basis dat het judo niet meer weg te denken is in de gemeente Hulst, in het kerkdorp CLINGE.  

De komst van Staf de Moor (na Kreiz en van de Rest als judoleraren) en zijn aanstelling als sportleraar aan de levensschool bracht het judo in de lift. In een mum van tijd kreeg hij het lerarenteam, inclusief de directeur aan het judoën. Snelle verhuizing naar de Levensschool in een vast judolokaal volgde hierop. De luxe van een douchegelegenheid werd met open armen ontvangen.

Totdat door een uitbreiding van de Levensschool het daar aanwezige judolokaal kwam te vervallen. Daarmee werd een tijdelijk stop voor het judo ingeluid. Deze stop had tot gevolg dat er initiatieven genomen zijn om in Clinge te starten.

Een praatgroep, bestaande uit Frans van Dam (o.a. plaatselijk brandweer commandant), Frans van de Zande (politie), Frans Bracke (lid van diverse verenigingen) Eugene Verstraeten (judoka) stelde voor een demonstratieavond te houden en daarna een bestuur te formeren.

Het spreekt voor zich dat het organiseren van zo’n demonstratieavond en andere activiteiten om e.a. op “poten” te zetten geld koste. Met de financiele hulp van de Boerenbond afd. Clinge, de supportersclub en het NKV, kwam de oprichting van de grond. Verenigingen in die tijd steunden elkaar daadwerkelijk.

In een propvolle zaal van het oude patronaatsgebouw werd op 9 april 1968 een succesvolle demonstratie gehouden van zowel judo als jiu-jitsu, e.a. onder supervisie van Sportschool Delta.

Samenstelling van het oprichtingsbestuur:

Emiel de Nijs               - Voorzitter

Eugene Verstraeten      - Secretaris/penningmeester

Frans van Dam            - Lid

Bertrand Bonte            - Lid

Cyriel de Kerf              - Lid

Jan van de Walle   - Lid

De eerste taak van het bestuur bestond uit het werven van leden. Hierbij werden o.a. de scholen van Clinge en het Belgische De Klinge bezocht. Na een huis aan huis circulaire kregen de aspirant deelnemers een verzoek tot het bezoeken van de eerste les in mei 1968.

Heel wat Cling judoka’s, die al geruime tijd in Hulst deze sport beoefenden, konden nu terecht in Clinge.

Start groep 1: 29 jongens en meisjes             18.00 – 19.00 uur

Start groep 2: 19 jongens en meisjes             19.00 – 20.00 uur

Start groep 3: 19 senioren                             20.00 – 21.00 uur

Voorbeelden van enkele tarieven van 1968 in guldens:

  • Lesgeld voor de jeugd Hfl. 3,50 en Hfl. 5,00 voor de senioren per maand.
  • Judopak voor de jeugd Hfl. 17,00 en Hfl. 50,00 voor de senioren.

Vanwege de ophanden zijnde herindeling van de gemeenten Hulst, St. Jansteen, Graauw en Clinge leefden we in een periode waar meer mogelijk was dan gewoonlijk. Gemeenschapscentrum Malpertuus was toen in aanbouw.

In een later stadium, toen al een bestuur geformeerd was, kregen we hulp van enige prominente inwoners van het dorp. Die kregen het gemeentebestuur van Clinge zover dat de aankoop van een judomat van 100m2 (kosten c.a. 10.000 gulden) geen probleem was. Het pad was volledig vrij om aan de opbouw van de judosport in Clinge te beginnen.

Begin

 

© Copyright 2005  www.JudoverenigingClinge.com                     Disclaimer  Sitemap